http://thenounproject.comThe Noun ProjectIcon TemplateRemindersStrokesTry to keep strokes at 4pxMinimum stroke weight is 2pxFor thicker strokes use even numbers: 6px, 8px etc.Remember to expand strokes before saving as an SVG SizeCannot be wider or taller than 100px (artboard size)Scale your icon to fill as much of the artboard as possibleUngroupIf your design has more than one shape, make sure to ungroupSave asSave as .SVG and make sure “Use Artboards” is checked100px.SVG

ĐĂNG KÝ NGAY

LỘ TRÌNH

FAQ

GIẢNG VIÊN

THÔNG TIN 

LỢI ÍCH

HỌC VIÊN

DỰ ÁN THỰC TẾ

ĐĂNG KÝ NGAY

HỌC TRỌN ĐỜI TIN HỌC

Biến dữ liệu thành sức mạnh

ĐĂNG KÝ NGAY

KHÓA HỌC POWER BI - TỪ CƠ BẢN ĐẾN CHUYÊN SÂU

Làm cho dữ liệu trở nên có ý nghĩa với Power BI

HỌC PHÍ GỐC: 5.500.000đ

Ưu đãi còn: 

3.600.000đ

với POWER BI

 • Thời lượng: 10 buổi học trực tiếp cùng giảng viên.
 • 20 giờ học thực hành từ cơ bản - nâng cao về Power BI
 • Thành thạo kỹ năng Power BI nhanh chóng nhờ tư duy xử lý dữ liệu bằng hàm DAX
 • Hỗ trợ học tập 24/7 trong nhóm học tập riêng cùng giảng viên và hơn 20000 thành viên khác.
 • Ứng dụng kiến thức đã học để thi chứng chỉ Data Analyst của Microsoft
 • Ứng dụng kiến thức đã học để đi xin công việc văn phòng, trong nghề BI, DA..
 • Hỗ trợ giới thiệu việc làm thực tập sau khóa học

KHÓA HỌC ONLINE - ƯU ĐÃI 33% HỌC PHÍ

KHÓA HỌC POWER BI - TỪ CƠ BẢN ĐẾN CHUYÊN SÂU

Giới thiệu về Power BI & Ứng dụng trong phân tích trực quan hóa dữ liệu

Buổi 1

ĐĂNG KÝ NGAY

Trực quan hoá dữ liệu với Power BI (Tiếp)
Trực quan hoá dữ liệu với Power BI

Buổi 2

Buổi 3

Trực quan hoá dữ liệu với Power BI (Tiếp)

Buổi 5

 • Thiết kế và xây dựng report
 • Giới thiệu và làm việc với các chart cơ bản
 • Các chức năng cơ bản của report
 • Thuộc tính, format
 • Tương tác
 • Giới thiệu Chart mở rộng (Power BI Market) 

Buổi 4

Trực quan hoá dữ liệu với Power BI (Tiếp)
 • Improve Report Performance
 • Sort & Formatting using Data View
 • •Các bài tập thực hành
 • Conditional Formatting
 • Filtering
 • Data Storytelling - Kể chuyện bằng dữ liệu
 • Bài tập thực hành
 • Giới thiệu công cụ Power Query trong Power BI
 • Kết nối các nguồn dữ liệu khác nhau
 • Transform cơ bản trên dữ liệu với Power Query
 • Các best practice khi xử lý làm sạch dữ liệu
Thiết kế Data Model trong Power BI
 • Khái niệm về Datamart
 • Nguyên tắc thiết kế tối ưu
 • Mô hình dữ liệu Star Schema và Snowflake Schema
 • Các loại bảng Dim và Fact

Buổi 6

Kết nối và xử lý dữ liệu

Buổi 7

Buổi 8

Tạo Model Calculation với DAX trong PowerBI
 • Giới thiệu về DAX (Data Analysis Expression)
 • Measures, Calculated Column, Calculated Table với DAX

Buổi 9

Tạo Model Calculation với DAX trong PowerBI (Tiếp)
 • • Giới thiệu các nhóm hàm DAX:
 • CALENDAR, FORMAT,
 • SUM, SUMX, COUNT,...
 • Tổng quan về Power BI
 • Giới thiệu vai trò của BI trong tổng thể hệ thống
 • Giới thiệu hệ sinh thái Power BI
 • Quy trình trực quan hoá dữ liệu

CHỈ 3.600.000đ (Học phí gốc: 5.500.000đ) bạn sẽ được học tất cả nội dung dưới đây:

Buổi 10

Tạo Model Calculation với DAX trong PowerBI (Tiếp)
 • Giới thiệu Best Practice với DAX
 • Xử lý dữ liệu theo thời gian (Time Intelligence) với DAX
 Power BI nâng cao
 • • Drill-through Filter, Bookmark,...
 • • "What-if" parameter
 • • Chức năng của Power BI Service
 • • Các chức năng phân tích khác: Column Analyzing, AI Data Insights,...
Capstone Project
 • Bài tập cuối khoá
 • Q&A

Buổi 12

Buổi 11

LỘ TRÌNH KHÓA HỌC 

Học viên được học bài bản: Cơ bản - Nâng cao về Power BI ngay trong 1 khóa học.
THÀNH THẠO POWER QUERY + THIẾT KẾ DATA MODEL & DASHBOARD + LẬP TRÌNH DAX +  POWER BI ANALYTICS + INTERACTIVE REPORTS

Buổi 2: Trực quan hoá dữ liệu với Power BI

• Thiết kế và xây dựng report
• Giới thiệu và làm việc với các chart cơ bản
• Các chức năng cơ bản của report

XEM BÀI GIẢNG

Buổi 7: Thiết kế Data Model trong Power BI

• Khái niệm về Datamart
• Nguyên tắc thiết kế tối ưu
• Mô hình dữ liệu Star Schema và Snowflake Schema
• Các loại bảng Dim và Fact
• Thuộc tính, format
• Tương tác
• Giới thiệu Chart mở rộng (Power BI Market)

Buổi 3: Trực quan hoá dữ liệu với Power BI (Tiếp)

Buổi 1: Giới thiệu về Power BI & Ứng dụng trong phân tích trực quan hóa dữ liệu

• Tổng quan về Power BI
• Giới thiệu vai trò của BI trong tổng thể hệ thống
• Giới thiệu hệ sinh thái Power BI
• Quy trình trực quan hoá dữ liệu

Chương trình đào tạo Phân tích dữ liệu trên Power BI (12 buổi)

Buổi 6: Kết nối và xử lý dữ liệu

• Giới thiệu công cụ Power Query trong Power BI
• Kết nối các nguồn dữ liệu khác nhau
• Transform cơ bản trên dữ liệu với Power Query
• Các best practice khi xử lý làm sạch dữ liệu

Buổi 5: Trực quan hoá dữ liệu với Power BI (Tiếp)

• Conditional Formatting
• Filtering
• Data Storytelling - Kể chuyện bằng dữ liệu
• Bài tập thực hành
• Improve Report Performance
• Sort & Formatting using Data View
• Các bài tập thực hành

Buổi 4: Trực quan hoá dữ liệu với Power BI (Tiếp)

Buổi 9: Tạo Model Calculation với DAX trong PowerBI (Tiếp)

• Giới thiệu các nhóm hàm DAX:
CALENDAR, FORMAT, 
SUM, SUMX, COUNT,...

Buổi 10: Tạo Model Calculation với DAX trong PowerBI (Tiếp)

• Giới thiệu Best Practice với DAX
• Xử lý dữ liệu theo thời gian (Time Intelligence) với DAX

Buổi 8: Tạo Model Calculation với DAX trong PowerBI

• Giới thiệu về DAX (Data Analysis Expression)
• Measures, Calculated Column, Calculated Table với DAX

Buổi 11: Power BI nâng cao

• Drill-through Filter, Bookmark,...
• "What-if" parameter
• Chức năng của Power BI Service
• Các chức năng phân tích khác: Column Analyzing, AI Data Insights,...

Buổi 12: Capstone Project

• Bài tập cuối khoá
• Q&A
 • Lĩnh vực Tài chính
 • Power BI có thể sử dụng để phân tích dữ liệu tài chính, bao gồm theo dõi ngân sách và doanh thu, đánh giá hiệu quả chi phí và tăng cường nhận thức về quản lý rủi ro tài chính
 • Người muốn theo đuổi nghề Phân tích dữ liệu
 • Những người đang muốn theo đuổi công việc phân tích dữ liệu với các vị trí trong doanh nghiệp như Data Analyst, Data Scientist, Data Engineer… nhưng chưa có nền tảng.
 • Ngành Bán lẻ
 • Power BI cũng có thể được sử dụng trong ngành bán lẻ để phân tích dữ liệu khách hàng và doanh thu, dự báo xu hướng tiêu dùng và tạo báo cáo về hiệu suất cửa hàng
 • Khối Dịch vụ khách hàng
 • Power BI có thể được sử dụng để phân tích dữ liệu và theo dõi hiệu quả của dịch vụ khách hàng, giúp cải thiện trải nghiệm của khách hàng và tăng tính cạnh tranh.
 • Khối ngành Điện tử
 • Power BI cung cấp giải pháp phân tích dữ liệu cho các công ty điện tử. Các công ty có thể sử dụng nó để phân tích dữ liệu đơn hàng trực tuyến, thu thập thông tin khách hàng và đánh giá các chiến lược tiếp thị.

KHÓA HỌC NÀY DÀNH CHO AI?

ĐĂNG KÝ NGAY

KHÓA HỌC NÀY DÀNH CHO AI?

TÌM HIỂU NGAY

Người muốn theo đuổi nghề Phân tích dữ liệu
Những người đang muốn theo đuổi công việc phân tích dữ liệu với các vị trí trong doanh nghiệp như Data Analyst, Data Scientist, Data Engineer… nhưng chưa có nền tảng.
Lĩnh vực Tài chính
Power BI có thể sử dụng để phân tích dữ liệu tài chính, bao gồm theo dõi ngân sách và doanh thu, đánh giá hiệu quả chi phí và tăng cường nhận thức về quản lý rủi ro tài chính
Power BI cũng có thể được sử dụng trong ngành bán lẻ để phân tích dữ liệu khách hàng và doanh thu, dự báo xu hướng tiêu dùng và tạo báo cáo về hiệu suất cửa hàng
Ngành Bán lẻ
Power BI cung cấp giải pháp phân tích dữ liệu cho các công ty điện tử. Các công ty có thể sử dụng nó để phân tích dữ liệu đơn hàng trực tuyến, thu thập thông tin khách hàng và đánh giá các chiến lược tiếp thị.
Khối ngành Điện tử
Power BI có thể được sử dụng để phân tích dữ liệu và theo dõi hiệu quả của dịch vụ khách hàng, giúp cải thiện trải nghiệm của khách hàng và tăng tính cạnh tranh.
Khối Dịch vụ khách hàng
 • Nắm và biết về cấu trúc máy tính, cách máy tính vận hành và làm việc, hiểu biết về phần mềm, phần cứng, cách cài đặt các phần mềm ứng dụng trên máy tính phục vụ học tập và làm việc. Cách sử dụng máy tính từ lúc chưa biết gì.
 • Hiểu về mạng Internet, Cách sử dụng internet phục vụ học tập, tìm kiếm thông tin, mua sắm, giải trí, lưu trữ dữ liệu trên mạng. Cách sử dụng Email phục vụ cho công việc.
 • Biết cách bảo vệ an toàn dữ liệu máy tính, các tài khoản của mình khỏi bị tấn công bởi tội phạm công nghệ cao. Và tự mình sử dụng máy tính truy cập trực tuyến an toàn trên môi trường Internet.
 • Sau khóa học có thể tự mình soạn tài liệu, văn bản phổ biến với Word  như: File hợp đồng, công văn, giấy tờ văn phòng công ty, giấy tờ cơ quan, file hồ sơ đấu thầu, hồ sơ dự án, sơ yếu lý lịch, thư giới thiệu, file báo giá, hợp đồng, thiệp mời, giáo trình tài liệu học tập hay các loại văn bản gì bạn cần làm.
 • Biết cách dùng phần mềm Excel để tạo ra các file: Quản lý bán hàng - thu chi - kinh doanh, quản lý nhân sự, tiền lương, quản lý kho hàng, quản lý tài chính, file thẩm định giá, phân tích dòng tiền, lãi vay, ....
 • Biết cách tạo ra các tài liệu thuyết trình dự án, học tập với Power Point
 •  Đủ kiến để có thể thi chứng chỉ tin học quốc tế ICDL (Chứng chỉ được bộ TT&TT, GD&ĐT công nhận, chứng chỉ có giá trị vĩnh viễn tại 150 nước trên toàn thế giới)
 •  Tự tin áp dụng kiến thức về tin học sau khóa học để sử dụng trong bất cứ công việc nào, tự tin phỏng vấn xin việc mở rộng cơ hội làm việc tại các công ty, tổ chức, cơ quan.

LỢI ÍCH SAU KHÓA HỌC

ĐĂNG KÝ NGAY

"Kỹ năng cơ bản về  máy tính có thể thay đổi hoàn toàn cuộc đời bạn"

Bill Gates và nhiều người thành công khác chia sẻ điều này

TÌM HIỂU NGAY

KHÓA HỌC TOÀN DIỆN GIÚP BẠN THÀNH THẠO KỸ NĂNG PHÂN TÍCH DỮ LIỆU TỪ CON SỐ 0 SAU 12 BUỔI HỌC

Thành thạo các phương pháp phân tích sâu với Power BI, tư duy đào insight từ dữ liệu

ETL VỚI POWER QUERY 

TƯ DUY PHÂN TÍCH

Xây dựng các báo cáo quản trị, báo cáo phân tích dữ liệu tự động với Power BI ứng dụng cho nhiều lĩnh vực khác nhau như tài chính, kinh tế, bán lẻ,...

XÂY DỰNG DASHBOARD CHUYÊN NGHIỆP

Thành thạo kỹ năng power query phục vụ quá trình tiền xử lý dữ liệu, chuẩn hóa dữ liệu một cách nhanh chóng
Học viên nắm được quy trình làm phân tích dữ liệu trong các công ty lớn như ngân hàng, công nghệ,...

QUY TRÌNH PHÂN TÍCH CHUẨN CHỈNH

XÂY DỰNG DATA MODELING 

Biết cách thiết kế các Data Model với Power BI để hiểu sự liên kết và các chiều của dữ liệu

TẶNG THÊM CÁC MẪU TÀI LIỆU
TRỊ GIÁ
HƠN 3 TRIỆU ĐỒNG

Dành tặng các học viên hơn 500 bộ file mẫu tài liệu, template liên quan đến các ngành, và được dùng phổ biến trong  công việc hiện nay
Bộ tài liệu này là một nguồn thông tin quý báu dành cho những ai muốn nắm vững cách xây dựng và triển khai hệ thống Power BI hiệu quả. Chúng tôi đã tổng hợp một loạt tài liệu bao gồm hướng dẫn, ví dụ và best practices để giúp bạn:
Hiểu rõ về cấu trúc Power BI.
Kết nối và biến đổi dữ liệu.
Tạo báo cáo và trực quan hóa dữ liệu.
Chia sẻ và triển khai dự án Power BI.
Với bộ tài liệu này, bạn sẽ sẵn sàng khai phá sức mạnh của Power BI và biến dữ liệu thành thông tin giúp đưa ra quyết định thông minh. Đừng bỏ lỡ cơ hội nâng cao kỹ năng và hiểu biết của bạn trong lĩnh vực này. Hãy bắt đầu học tập và thực hành ngay hôm nay!

Tài liệu kiến trúc xây dựng hệ thống Power BI

Dữ liệu luôn đóng một vai trò quan trọng trong việc định hình thế giới xung quanh chúng ta. Để hiểu và truyền đạt thông tin từ dữ liệu này một cách hiệu quả, việc sử dụng công cụ và kỹ thuật hợp lý về trực quan hóa dữ liệu (Data Visualization) là một phần không thể thiếu. Bộ sưu tập "100+ Tài Liệu về Data Visualization" được thiết kế để cung cấp cho bạn kiến thức, nguồn tài liệu và nguồn cảm hứng vô tận để khám phá thế giới của data visualization.

100+ Tài liệu về Data Visualazition

ĐĂNG KÝ NGAY

Nội dung cột [Title]
Nội dung cột [Content]
Nội dung cột [Time]

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN- CHUYÊN GIA
GIÀU KINH NGHIỆM 

- Chứng chỉ Microsoft PL-300 Chứng chỉ về sử dụng Power BI Desktop. Power Query, DAX, M
- 20+ năm kinh nghiệm làm việc thực tế trong lĩnh vực data service
- Đã đào tạo trực tiếp Database Warehouse, Data Analysis, PowerBI, và Google Data Studio cho nhiều doanh nghiệp cũng như các lớp ở trung tâm
- Đã đào tạo cho các doanh nghiệp: KAO, Mobiphone, VP Bank, Ocean Network Express, HD Bank...
- Đã hướng dẫn và đào tạo in-house cho nhiều bạn nhân viên (có background IT lẫn không có back-ground IT)
- Đã xây dựng các hệ thống báo cáo, DBWH và phân tích dữ liệu cho ThaiSa, Sphacy,...

Giảng viên: Bùi Đức Toàn

KHÁM PHÁ NGAY

Senior Data Analyst tại Ngân hàng Techcombank
- Chứng chỉ Microsoft PL-300 Chứng chỉ về sử dụng Power BI Desktop. Power Query, DAX, M
- 20+ năm kinh nghiệm làm việc thực tế trong lĩnh vực data service
- Đã đào tạo trực tiếp Database Warehouse, Data Analysis, PowerBI, và Google Data Studio cho nhiều doanh nghiệp cũng như các lớp ở trung tâm
- Đã đào tạo cho các doanh nghiệp: KAO, Mobiphone, VP Bank, Ocean Network Express, HD Bank...
- Đã hướng dẫn và đào tạo in-house cho nhiều bạn nhân viên (có background IT lẫn không có back-ground IT)
- Đã xây dựng các hệ thống báo cáo, DBWH và phân tích dữ liệu cho ThaiSa, Sphacy,...

Giảng viên: Nguyễn Phương Nam

KHÁM PHÁ NGAY

 • Là giảng viên bộ môn tin học giảng dạy tại nhiều đơn vị trên cả nước.
 • Tốt nghiệp nghành sư phạm tin học, Đại học sư phạm Hà Nội
 • 5 năm kinh nghiệm trong nghề tin học ứng dụng.
 • Có kinh nghiệm làm việc tại nhiều sở ban nghành, đạt nhiều giải thưởng về tin học
 • Thạc sĩ chuyên ngành Hệ thống thông tin quản lý, là giảng viên bộ môn tin học tài chính kế toán
 • Tốt nghiệp ngành quản lý hệ thống thông tin, chuyên ngành tin học kế toán, học viện tài chính 
 • Tốt nghiệp ngành công nghệ thông tin, chuyên ngành hệ thống thông tin quản lý trường đh công nghệ đh Quốc gia Hà Nội
 • Có 5 năm kinh nghiệm giảng dạy tại trường ĐH
 • Đã đào tạo hơn 5000 học viên về tin học, kế toán văn phòng, các trung tâm kế toán uy tín trên TPHN trong lĩnh vựctài chính kế toán; Cơ sở dữ liệu; Luyện thi chứng chỉ CNTT;

 Cô VŨ THỊ HÒA

 Thầy BÙI THANH HUẤN

Chúng tôi cam kết đồng hành cùng bạn để bạn có thể học và sử dụng máy tính thành thạo một cách đơn giản và chủ động nhất.

GIẢNG VIÊN ĐỒNG HÀNH

PHẢN HỒI HỌC VIÊN

HỖ TRỢ HỌC TẬP 24/7

ĐĂNG KÝ NGAY

Trao đổi hỗ học tập giải đáp thắc mắc với học viên trong quá trình học tập trên các kênh hỗ trợ như zalo, email, website 24/7

HỌC chưa chắc đã THÀNH CÔNG
nhưng KHÔNG HỌC chắc chắn THẤT BẠI

NHỮNG NGƯỜI THÀNH CÔNG ĐỀU BIẾT VÀ GIỎI TIN HỌC

BẠN ĐÃ SẴN SÀNG ĐÓN NHẬN THÀNH CÔNG?

ĐĂNG KÝ NGAY

TẠI SAO BẠN NÊN HỌC KHÓA HỌC POWER BI TẠI COLE.VN

03. Học phí ưu đãi nhất
Bạn sẽ không thể kiếm được một khóa học đào tạo công nghệ thông tin đầy đủ kiến thức từ phần cứng, phần mềm, với giá ưu đãi vậy.
04. Học online chủ động, hiện đại 24/7
Học viên chủ động học tập mọi lúc, mọi nơi trên mọi thiết bị kết nối internet để có thể tự điều chỉnh quá trình học tập của mình
02.Giảng viên và đội ngũ chuyên gia giảng dạy
Giảng viên đầu nghành có 2 bằng ĐH(học viện tài chính + ĐH quốc gia HN), trình độ thạc sĩ có 7 năm kinh nghiệm giảng dạy hơn 10.000 học viên tin học kế toán trên toàn quốc.
01. Bài giảng chuẩn quốc tế
Bạn sẽ được học theo giáo trình chuẩn quốc tế của tổ chức ICDL. Tổ chức đánh giá và khảo thí về CNTT tại châu Âu có 25 năm kinh nghiệm, giáo trình được biên soạn dựa trên yêu cầu của các công ty tập đoàn hàng đầu trên thế giới về kỹ năng tin học.
06. Cung cấp tài liệu, kho học tập
Ngoài kho video bài giảng, học viên sẽ được cung cấp các tài liệu học tập file mềm, cung cấp các bài chứng chỉ thi và các giáo án chuẩn trong quá trình học tập
05.Cộng đồng học tập hơn 20.000 học viên
Kết nối, trao đổi và chia sẻ kiến thức học tập cùng hơn 20.000 học viên về công nghệ thông tin khác trên toàn quốc

ĐĂNG KÝ NGAY

Đơn vị hàng đầu nghành trong lĩnh vực đào tạo CNTT Online trên cả nước áp dụng phương pháp giảng dạy và học CNTT giảng giải và thực hành trực quan sinh động. Được chứng nhận bởi các tổ chức khảo thí quốc tế quốc tế như ICDL và được Bộ GDĐT, Bộ TTTT công nhận. Học viên học xong các khóa học CNTT tại COLE có thể thi chứng chỉ tin học quốc tế được chứng nhận trên toàn thế giới và có giá trị vĩnh viễn.

CHỨNG NHẬN & CAM KẾT

NHẬP THÔNG TIN TẠI ĐÂY

giây

phút

ngày

ngày

giờ

00
00
00
00

TRỌN BỘ KHÓA POWER BI TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAO

ĐĂNG KÝ NGAY

ĐĂNG KÝ KHOÁ HỌC NGAY
ĐỂ NHẬN ƯU ĐÃI
 33%

Ưu đãi 33% học phí sẽ kết thúc sau:

ĐĂNG KÝ KHOÁ HỌC NGAY
ĐỂ NHẬN ƯU ĐÃI
 33%

- Sau khi đăng ký mua khóa học, bộ phận CSKH của Cole.vn.vn sẽ liên hệ với bạn để xác nhận thông tin, nhân viên bưu điện sẽ giao khóa học tận nơi cho bạn. Bạn chỉ phải trả tiền khi nhận được khóa học


Lưu ý: - Khóa học này là khóa học online qua video bài giảng đã quay sẵn - học viên muốn học offline vui lòng không đăng ký tại đây

TẶNG 500 bộ FILE  TÀI LIỆU LIÊN QUAN ĐẾN NGÀNH (WORD, EXCEL, POWERPOINT) THƯỜNG DÙNG CHO NGƯỜI ĐI LÀM TRỊ GIÁ 3.000.000Đ

Chỉ còn

3.600.000đ

5.500.000đ

Giá gốc

Address: 289B Khuất Duy Tiến - Trung Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội

Hotline: + 84869810635- + 84947425015

Email: contact@cole.vn

Website: http://cole.vn

KHÁM PHÁ NGAY

KHÓA HỌC

 PHÂN TÍCH DỮ LIỆU VỚI POWER BI 

CẦM TAY CHỈ VIỆC VỚI SENIOR DATA ANALYST

BUỔI HỌC

12

VỮNG TƯ DUY - MẠNH CÔNG CỤ

KHAI GIẢNG LIÊN TỤC

Cole tự hào khi trở thành đối tác đào tạo của hơn 20 doanh nghiệp và tổ chức lớn nhỏ khắp toàn quốc

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI

Khóa học Python dành cho ai ?

Mọi vị trí

Mọi ngành nghề

Mọi người

Tài chính ngân hàng
Kinh doanh sản xuất
Công nghệ thông tin
Thương mại điện tử
Marketing 

Sinh viên 
Người đi làm
Quản lý
Bất kỳ ai muốn nâng cấp kỹ năng phân tích dữ liệu
Data Analyst
Business Analyst
AI/ML Engineer
Data Scientist
Kế toán

BÀI TẬP BÁO CÁO DASHBOARD CỦA HỌC VIÊN

ĐĂNG KÝ NGAY

Trong khóa học này, mục đích của học Power BI chính là xử lý dữ liệu, thực hiện các phân tích để đào sâu dữ liệu, tìm ra insight và biểu diễn dữ liệu thành các biểu đồ trực quan, sau đó là trình bày kết quả thành các báo cáo Dashboard.
  Cùng tham khảo qua bài tập mà học viên đã hoàn thành trong khóa học  

SỰ NGHIỆP CỦA DATA ANALYST

Chức vụ

DATA ANALYST - NHÀ PHÂN TÍCH DỮ LIỆU

Kỹ năng

SQL & Power BI là những kỹ năng không thể thiếu mà một Nhà Phân Tích Dữ Liệu phải nắm chắc trong quá trình đi làm. Bạn sẽ nhận được khi tham gia khóa học này. 

Khoảng lương

17.161.640 VND/một tháng

( Mức lương trung bình tại Việt Nam theo Indeed )

Cơ hội nghề nghiệp

Nhu cầu tuyển dụng lớn

Làm việc tại công ty hàng đầu các lĩnh vực công nghệ, ứng dụng chuyển đổi số,...

ĐĂNG KÝ NGAY

HÌNH ẢNH LỚP HỌC CÁC KHÓA TRƯỚC ĐÓ 
SAU KHÓA HỌC, HỌC VIÊN HOÀN TOÀN THỰC HÀNH ĐƯỢC PROJECT NHƯ DƯỚI

HỖ TRỢ DÀNH CHO HỌC VIÊN

NETWORK

Mạng lưới kết nối và thảo luận giữa các học viên, giảng viên, trợ giảng và cộng đồng các bạn học, cộng đồng hỗ trợ nghề nghiệp tuyển dụng.

SUPPORT

Đội ngũ tư vấn viên, trợ giảng theo sát khả năng tiếp thu và hỗ trợ quá trình học của học viên, giúp các em tự tin lựa chọn ngành học trong tương lai

HỌC LẠI FREE

Xem lại các video. Xem lại các video bài học đã Record lớp Onlinne Free 100%

TRẢ GÓP HỌC PHÍ 0%

Trả góp học phí qua thẻ tín dụng 0% với các mức 3 tháng - 6 tháng - 9 tháng - 12 tháng, chỉ từ 500.000đ

TÌM HIỂU THÊM

CỐ VẤN 1:1 
Học viên được cầm tay chỉ việc trong mỗi buổi học với giảng viên là Senior Data Analyst tại Techcombank và Giảng viên ĐHBKHN
HỌC TẬP LINH ĐỘNG
Học trực tuyến với giảng viên ở bất kỳ đâu.
Học lại miễn phí

GIÁ TRỊ VƯỢT TRỘI KHI THAM GIA KHÓA HỌC DATA ANALYSIS TẠI COLE.VN

KIẾN THỨC THỰC TẾ
Chương trình học thực chiến: Áp dụng kiến thức ngay sau khóa học vào công việc  
PROJECT THỰC CHIẾN
75% là thực hành
Project phân tích dữ liệu trong ngân hàng &
Các công ty công nghệ lớn

THÔNG TIN VỀ KHÓA HỌC

Hình thức học
Trực tuyến qua zoom

Khai giảng tháng 09/2023
Lịch học: 2 buổi/tuần

KHÁM PHÁ NGAY

CƠ HỘI NHẬN NHIỀU ƯU ĐÃI HỌC PHÍ

Ưu đãi học phí sẽ kết thúc sau:

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

giây

phút

ngày

ngày

giờ

00
00
00
00

ĐĂNG KÝ NGAY

Số điện thoại 

Email 

Địa chỉ

Họ và tên 

HỌC BỔNG LÊN ĐẾN 50%

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Khóa học có yêu cầu trình độ đầu vào không?

Bạn cần có kiến thức cơ bản về hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, SQL,... 

Tôi có được cấp chứng nhận sau khi kết thúc khóa học không?

Sau khi kết thúc khóa học, bạn sẽ được cấp chứng nhận hoàn thành khóa học với điều kiện tham gia đủ 80% số buổi học và hoàn thành bài tập cũng như vượt qua bài đánh giá cuối khóa)

Tôi có được xem lại các bài giảng đã học không?

Mỗi buổi học online sẽ được record lại và gửi lại cho học viên theo quy định của lớp

Nếu tôi bỏ lỡ các buổi học có được học bù hay bảo lưu không?

Khi bạn đăng ký tham gia chương trình học, bạn sẽ được bảo lưu khóa học nếu chưa có thời gian học

Tôi có được hỗ trợ sau giờ học không?

Giảng viên, các trợ giảng sẽ hỗ trợ sau giờ học. Các khóa sẽ có cộng đồng trên Facebook và Zalo để hỗ trợ lẫn nhau.
Bạn đang học hoặc đã đăng ký một khóa học mà muốn đổi sang khóa khác thì phí đổi là 500,000/ lần đổi

Tôi có được đổi khóa học khi tham gia học không?

Giấy phép hoạt động số ĐKKD 0109007268 do Sở KH&ĐT TP HN cấp ngày 29/11/2019

CUSTOMER SERVICE

Hình thức thanh toán

Quy chế hoạt động

Chính sách hoàn tiền

Chính sách bảo mật

0869 810 635
contact@cole.vn
  Số 289B Khuất Duy Tiến, Cầu Giấy, Hà Nội

HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT

Cole.vn đã tổ chức hàng chục khóa học giúp học viên nâng cao kỹ năng IT ứng dụng cho công việc như: chuyển đổi số, phân tích dữ liệu, phân tích nghiệp vụ, kế toán - hành chính, tin học văn phòng,...
“Mình được biết đến khóa Power BI tại cole từ khi học xong khóa " Tin học ứng dụng ". Thực sự học trực tuyến rất tiện lợi cho thời gian của mình và vẫn đảm bảo kiến thức nên mình đã theo khóa thứ 2 tại đây."
Like - Feedback
2
1 day ago
“Mình ở Sài Gòn nhưng việc học tập vẫn rất hiệu quả. Cảm ơn Cole đã tổ chức khóa học rất bổ ích này, kỹ năng để em đạt được hiệu quả công việc như ngày hôm nay”
Minh Lê
Like - Feedback
2
1 day ago
“Ban đầu mình chỉ biết hiểu chung SQL là gì qua search google. Sau khi mày mò mình tìm được đến Cole và quyết định học khóa trực tuyến Power BI tại đây. Mình áp dụng được rất nhiều kiến thức vào công việc đang làm, được tín nhiệm tại công ty và được offer một mức lương mới cao hơn khi mình chưa đi học.”
Hân Lê
Feedback 
2
1 day ago

266 Comments

Sorted by

 COLE

PHẢN HỒI CỦA HỌC VIÊN